Archive for the 'iPhone'

Switch z Androidu na iPhone, kapitola první: Hardware

Nakolik jsem skalní fanoušek Androidu, natolik...
Read more
„Snažme se žít tak, aby naší smrti litoval i majitel pohřební služby.“ Mark Twain